حمایت از كشمیری ها اولین خط دفاعی پاکستان است

پاکستان همواره سعی داشته است مسئله حمایت از كشمیری ها را در مجامع بین المللی مطرح و آن را مطابق قوانین و توافق نامه های بین المللی حل و فصل نماید.

كشمیر بهشتی زیبا درقلب قاره آسیا از حدود یك سال پیش با اعمال فشار بیشتر از سوی ارتش هند و اعتراضات شدیدتر از سوی مردم مسلمان روبرو است. به طوری که طبق آمارها در این مدت تعداد زیادی از مردم مسلمان براثر شلیك نظامیان كشته و یا مجروح شده اند.

در مقابل، پاکستان در برابر این ظلم و ستم ارتش هند در کشمیر ساکت نمی نشیند و نخست وزیر پاکستان نیز در چندین مجمع بین المللی تاکید کرده است که حمایت از كشمیری ها اولین خط دفاعی پاکستان می باشد.

تصمیم پاکستان برای دفاع راسخ از مسئله كشمیر به عنوان اولین خط دفاعی خود پس از آنکه هند اصل 370 قانون اساسی خود مبنی بر ایجاد وضعیت ویژه جامو و کشمیر اشغالی را لغو و آن را به دو قلمرو اتحادیه تقسیم کرد، افزایش یافت.

این اقدام هند واکنش های شدید پاکستان را به ویژه در مجامع جهانی برانگیخت. از سوی دیگر، هند به جامعه بین الملل گفته است كه لغو وضعیت ویژه جامو و كشمیر امری داخلی است و همچنین به پاكستان توصیه می كند این واقعیت را بپذیرد. اما پاکستان با قدرت بیشتر به حمایت از كشمیری ها ادامه می دهد

چرا پاکستان حمایت از كشمیری ها را اولین خط دفاعی پاکستان می داند؟

از دیدگاه دولت و مردم پاکستان، مسئله كشمیر یک موضوع حقوق بشری و موضوع تضییع حقوق انسان‌ها است. چراکه هر انسانی خود حق دارد برای آینده و سرزمین خود تصمیم بگیرد. مردم کشمیر از کوچکترین حقوق انسانی مثل دسترسی به شبکه های ارتباطی محروم شده اند.

مهم تر آنکه یکی از ایدئولوژی های پاکستان به عنوان یک کشور مسلمان، دفاع از هر شخصی می باشد که تحت ظلم قرار گرفته است به ویژه آنکه آن شخص مسلمان باشد. در همین راستا از ابتدای تاسیس پاکستان تا کنون حمایت از كشمیری ها و فلسطینی ها یکی از اولیت های اصلی این کشور بوده است.

چراکه به گفته پیامبر اکرم(ص): هرکس فریاد کمک خواهی کسی را بشنود و به کمکش نشتابد، مسلمان نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *