نصب پوسترهای روز سیاه برای کشمیر در سالروز استقلال هند

همزمان با 15 آگوست، در سراسر جامو و کشمیر اشغالی، پوسترهایی که روز استقلال هند را به عنوان یک روز سیاه برای کشمیری ها توصیف می کنند، دیده می شود.

در جامو و کشمیر تحت اشغال غیرقانونی هند، پوسترهایی در مورد توصیف روز استقلال هند به عنوان یک روز سیاه برای کشمیری ها ظاهر شده است.

در پوسترهایی که توسط سازمان های مختلف حریت نمایش داده شده، شعارهایی مانند “روز استقلال هند یک روز سیاه”، “ما آزادی می خواهیم” و “هند برو ” نوشته شده است.

چرا کشمیری ها، روز استقلال هند را روز سیاه می خوانند؟

15 August as Black Day for Kashmiris

همچنین در پوسترها تاکید شده است که مردم جامو و کشمیر، اشغال سرزمین مادری خود را رد کرده اند و تا موفقیت کامل به مبارزه عادلانه خود برای حق تعیین سرنوشت خود ادامه خواهند داد.

همچنین در پوسترها آمده که هند نیروهای خود را در 1947 در سرینگر فرود آورده و بر خلاف میل مردم کشمیر قلمرو جامو و کشمیر را به زور تصرف کرده است. بنابراین کشمیری ها تا زمانی که از این امر به آزادی نرسند به مبارزه خود ادامه خواهند داد.

کشمیرهای مقیم فرانسه روز استقلال هند را روز سیاه می دانند

کشمیری های مستقر در فرانسه نیز روز استقلال هند را روز سیاه نامیدند و تظاهرات اعتراضی را در مقابل برج ایفل در پاریس برگزار کردند. این تظاهرات اعتراضی تحت حمایت انجمن جامو و کشمیر فرانسه (JKFF) که تعداد زیادی از کشمیری ها و جوامع پاکستانی در آن شرکت کردند، برگزار شد.

تظاهرکنندگان در این تجمع شعارهایی مانند “تروریست، تروریست، تروریسم مودی” و “مودی، قاتل کشمیری ها” سر دادند. معترضان بنرها و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی به نفع آزادی و علیه وحشیگری های هند در جامو و کشمیر اشغالی دیده می شد.

 France-based Kashmirs observe India’s I-Day as Black Day

سخنرانان، لغو وضعیت ویژه کشمیر توسط دولت فاشیست هند تحت رهبری مودی را در آگوست 2019 به عنوان نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد عنوان کردند و از جامعه بین المللی خواستند تا نقش خود را در اعطای حق کشمیری ها برای تعیین سرنوشت خود ایفا کنند.

هدف از برگزاری اینگونه تظاهرات اعتراضی، ارسال این پیام به دولت هند و جهان می باشد که مردم کشمیری هرگز اشغال غیرقانونی سرزمین مادری خود توسط هند را نخواهند پذیرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *